Các cặp lô đẹp hôm nay - Xem cao thủ chốt số hôm nay đánh con gì

Box vote số ngày 19/09/2023
* Đăng nhập để chốt số và xem số đẹp hôm nay
* Có thể thay đổi số vote trước 18h
Cách tính điểm BXH:
  • - Chốt 1 BTL (nếu trúng) = +5 điểm, nếu về nhiều nháy số điểm sẽ là 5*số nháy.
  • - Chốt 1 cặp STL (nếu trúng) cả 2 con = +8 điểm (Trường hợp trúng 1 thì +4 điểm)
  • - Chốt 1 BTĐ (nếu trúng) sẽ được +15 điểm
  • - Chốt 1 cặp STĐ (nếu trúng), sẽ  +10 điểm
  • - Chốt dàn 5 tới 10 số nếu trúng +5 điểm

⇒ Lưu ý: Nếu bạn muốn sửa lại cặp số mà mình đã vote thì bạn chỉ cần sửa lại, hệ thống sẽ cập nhật con số mới bạn nhé. Sau 18 giờ hệ thống sẽ tự nhảy qua bảng vote của ngày hôm sau.

Top cao thủ chốt số chuẩn

STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
13 0 3
Luân Ông già
13 0 3
Duc Tri Nguyen
13 0 3
4
Quý Ngô bá
13 1 3
5
KQXSMB.mobi
10 0 1
6
Gia Cát Dự
10 0 1
7
Thơi Đặng
9 0 2
8
Khuyến Đặng
9 1 2
9
Thị thơm Đồng
9 1 2
10
Lâm Hoàng
9 0 2
11
Tâm Linh
5 1 1
12
Nguyên an vi
5 1 1
13
Xuân Trà Giang
4 1 1
14
Đức cobra
4 0 1
15
Hàm Lý
4 0 1
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Thãnh Chon
0 0 0
18
Tinh Tongngoctinh
0 0 0
19
XSMN.mobi
0 0 0
20
Whod Tire
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
13 0 3
Luân Ông già
13 0 3
Duc Tri Nguyen
13 0 3
4
Quý Ngô bá
13 1 3
5
Khuyến Đặng
9 1 2
6
Thị thơm Đồng
9 1 2
7
Lâm Hoàng
9 0 2
8
Xuân Trà Giang
4 1 1
9
Tâm Linh
5 0 1
10
Nguyên an vi
5 1 1
11
Đức cobra
4 0 1
12
Hàm Lý
4 0 1
13
Thơi Đặng
9 0 1
14
Gia Cát Dự
10 0 1
15
KQXSMB.mobi
10 0 1
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Thãnh Chon
0 0 0
18
Tinh Tongngoctinh
0 0 0
19
XSMN.mobi
0 0 0
20
Whod Tire
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thơi Đặng
9 0 1
Quý Ngô bá
13 0 0
Hà Duyên
0 0 0
4
Tâm Linh
5 0 0
5
Khuyến Đặng
9 0 0
6
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
7
Nguyên an vi
5 0 0
8
Phạm Cường
0 0 0
9
Đức cobra
4 0 0
10
Hàm Lý
4 0 0
11
Lâm Hoàng
9 0 0
12
Hiep Vu
0 0 0
13
Hoàn Lê
0 0 0
14
Duc Tri Nguyen
13 0 0
15
Luân Ông già
13 0 0
16
Thãnh Chon
0 0 0
17
Tinh Tongngoctinh
0 0 0
18
Gia Cát Dự
10 0 0
19
XSMN.mobi
0 0 0
20
KQXSMB.mobi
10 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
13 0 3
Luân Ông già
13 0 3
Duc Tri Nguyen
13 0 3
4
Quý Ngô bá
13 1 3
5
KQXSMB.mobi
10 0 1
6
Gia Cát Dự
10 0 1
7
Thơi Đặng
9 0 2
8
Khuyến Đặng
9 1 2
9
Thị thơm Đồng
9 1 2
10
Lâm Hoàng
9 0 2
11
Tâm Linh
5 1 1
12
Nguyên an vi
5 1 1
13
Xuân Trà Giang
4 1 1
14
Đức cobra
4 0 1
15
Hàm Lý
4 0 1
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Thãnh Chon
0 0 0
18
Tinh Tongngoctinh
0 0 0
19
XSMN.mobi
0 0 0
20
Whod Tire
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
13 0 3
Luân Ông già
13 0 3
Duc Tri Nguyen
13 0 3
4
Quý Ngô bá
13 1 3
5
Khuyến Đặng
9 1 2
6
Thị thơm Đồng
9 1 2
7
Lâm Hoàng
9 0 2
8
Xuân Trà Giang
4 1 1
9
Tâm Linh
5 0 1
10
Nguyên an vi
5 1 1
11
Đức cobra
4 0 1
12
Hàm Lý
4 0 1
13
Thơi Đặng
9 0 1
14
Gia Cát Dự
10 0 1
15
KQXSMB.mobi
10 0 1
16
Hà Duyên
0 0 0
17
Thãnh Chon
0 0 0
18
Tinh Tongngoctinh
0 0 0
19
XSMN.mobi
0 0 0
20
Whod Tire
0 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Thơi Đặng
9 0 1
Quý Ngô bá
13 0 0
Hà Duyên
0 0 0
4
Tâm Linh
5 0 0
5
Khuyến Đặng
9 0 0
6
Việt hùng lạng sơn
0 0 0
7
Nguyên an vi
5 0 0
8
Phạm Cường
0 0 0
9
Đức cobra
4 0 0
10
Hàm Lý
4 0 0
11
Lâm Hoàng
9 0 0
12
Hiep Vu
0 0 0
13
Hoàn Lê
0 0 0
14
Duc Tri Nguyen
13 0 0
15
Luân Ông già
13 0 0
16
Thãnh Chon
0 0 0
17
Tinh Tongngoctinh
0 0 0
18
Gia Cát Dự
10 0 0
19
XSMN.mobi
0 0 0
20
KQXSMB.mobi
10 0 0
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
148 8 22
TRẦN VỦ ĐỆ
119 6 18
Duc Tri Nguyen
112 5 18
4
Quý Ngô bá
97 13 19
5
THE END
94 6 20
6
Luân Ông già
91 7 19
7
Tâm Linh
87 8 16
8
LỘC PHÁT 6868
87 9 14
9
Nguyên an vi
85 4 12
10
Hàm Lý
83 0 13
11
Quỳnh NguyỄn
80 7 13
12
Thãnh Chon
80 2 14
13
Căn Cô Số
77 6 17
14
Sang Pham cao ba
75 10 15
15
Gia Cát Dự
74 4 11
16
Thơi Đặng
62 6 13
17
Khuyến Đặng
61 2 10
18
Whod Tire
53 4 10
19
tran nguyen
51 3 10
20
BÁ VƯƠNG LÔ
46 3 9
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Luân Ông già
91 7 19
THE END
94 4 15
Phạm Cường
148 6 15
4
Căn Cô Số
77 4 14
5
Quý Ngô bá
97 7 14
6
Duc Tri Nguyen
112 5 14
7
Thãnh Chon
80 0 13
8
TRẦN VỦ ĐỆ
119 4 13
9
Sang Pham cao ba
75 10 13
10
LỘC PHÁT 6868
87 9 11
11
Tâm Linh
87 4 11
12
Thơi Đặng
62 4 10
13
Whod Tire
53 4 10
14
Hiep Vu
39 5 9
15
Hàm Lý
83 0 9
16
Bảo Bảo (tinh)
39 6 8
17
Hoàn Lê
45 4 8
18
Phúc Đàm quang
34 7 8
19
tran nguyen
51 3 8
20
Nguyên an vi
85 4 8
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Phạm Cường
148 0 7
Quỳnh NguyỄn
80 2 6
Tâm Linh
87 2 5
4
THE END
94 3 5
5
Quý Ngô bá
97 0 5
6
TRẦN VỦ ĐỆ
119 2 5
7
Hàm Lý
83 0 4
8
Nguyên an vi
85 0 4
9
Duc Tri Nguyen
112 0 4
10
Gia Cát Dự
74 0 3
11
Căn Cô Số
77 2 3
12
Khuyến Đặng
61 0 3
13
Thơi Đặng
62 0 3
14
LỘC PHÁT 6868
87 0 3
15
Sang Pham cao ba
75 0 2
16
BÁ VƯƠNG LÔ
46 0 2
17
XSMN.mobi
45 0 2
18
tran nguyen
51 0 2
19
Thuyen Tran van
26 0 1
20
Hoàng Phong
5 0 1
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1150 94 229
LỘC PHÁT 6868
1109 125 216
Tâm Linh
1071 93 205
4
Duc Tri Nguyen
991 82 195
5
Hà Duyên
826 101 154
6
Hàm Lý
808 49 148
7
Thơi Đặng
806 61 159
8
Quỳnh NguyỄn
777 84 149
9
Thãnh Chon
770 53 145
10
Phạm Cường
768 73 148
11
Ngoan Kim
729 56 139
12
Phúc Đàm quang
724 83 139
13
Nguyên an vi
720 65 141
14
TRẦN VỦ ĐỆ
714 56 136
15
Luân Ông già
678 55 137
16
BÁ VƯƠNG LÔ
671 82 134
17
XSMN.mobi
649 72 124
18
KQXSMB.mobi
639 70 121
19
Hoàng Hiệp
639 67 122
20
Xuân Trà Giang
608 38 117
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
Duc Tri Nguyen
991 82 190
LỘC PHÁT 6868
1109 99 186
THE END
1150 59 185
4
Tâm Linh
1071 78 162
5
Hà Duyên
826 95 144
6
Thơi Đặng
806 49 140
7
Phạm Cường
768 59 131
8
Luân Ông già
678 47 126
9
Nguyên an vi
720 59 125
10
Quỳnh NguyỄn
777 73 123
11
Hàm Lý
808 37 120
12
Thãnh Chon
770 40 120
13
BÁ VƯƠNG LÔ
671 71 120
14
Ngoan Kim
729 52 119
15
Phúc Đàm quang
724 63 118
16
TRẦN VỦ ĐỆ
714 44 115
17
Hoàng Hiệp
639 55 105
18
XSMN.mobi
649 53 104
19
KQXSMB.mobi
639 56 102
20
Xuân Trà Giang
608 30 96
STT Tên Điểm Liên tiếp Lần trúng
THE END
1150 9 44
Tâm Linh
1071 4 43
LỘC PHÁT 6868
1109 2 30
4
Hàm Lý
808 2 28
5
Quỳnh NguyỄn
777 4 26
6
Thãnh Chon
770 3 25
7
TRẦN VỦ ĐỆ
714 6 21
8
Phúc Đàm quang
724 7 21
9
Xuân Trà Giang
608 2 21
10
Ngoan Kim
729 0 20
11
XSMN.mobi
649 4 20
12
Thơi Đặng
806 0 19
13
KQXSMB.mobi
639 6 19
14
Hoàng Hiệp
639 4 17
15
Phạm Cường
768 0 17
16
Hùng Lý văn
471 0 16
17
Nguyên an vi
720 0 16
18
Bui Tien
343 0 14
19
BÁ VƯƠNG LÔ
671 0 14
20
Thuy Thanh
358 3 14
Tham khảo để có nhận định chính xác nhất:
Các cao thủ chốt số ngày 19/09/2023
TênBTLSTLBTĐSTĐDàn chè
Bảo Bảo (tinh)
24
42
29
92
25
52
20
82
Hồ Tuyết
86
94
90
Luân Ông già
22
22
63
96
96
69
69
96
Whod Tire
44
99
24
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
36
38
35

Thảo luận XSMB

Thống kê nhanh cho ngày 19/09/2023

Lô tô lâu chưa ra (lô gan):

4725 ngày 7119 ngày 1817 ngày 6014 ngày 8412 ngày
8612 ngày 4311 ngày 5510 ngày 739 ngày 889 ngày
088 ngày 288 ngày 298 ngày 127 ngày 367 ngày
797 ngày 326 ngày 586 ngày 786 ngày 115 ngày
155 ngày 215 ngày 275 ngày 455 ngày 465 ngày
014 ngày 034 ngày 094 ngày 104 ngày 224 ngày

Lô tô về nhiều trong 30 ngày qua:

9718 lần 6214 lần 4014 lần 7214 lần 2413 lần
6613 lần 5113 lần 0012 lần 1112 lần 1412 lần
0912 lần 6811 lần 6911 lần 2611 lần 9311 lần
5011 lần 2311 lần 1010 lần 4910 lần 7610 lần
9210 lần 5210 lần 8110 lần 949 lần 039 lần
159 lần 549 lần 809 lần 869 lần 799 lần

Cặp lô tô lâu chưa ra (cặp lô gan):

1221
5 ngày
0110
4 ngày
1881
4 ngày
0220
3 ngày
0990
3 ngày
3663
3 ngày
6886
3 ngày
0330
2 ngày
0880
2 ngày
1551
2 ngày
2882
2 ngày
4774
2 ngày
5995
2 ngày
6996
2 ngày
0550
1 ngày
1441
1 ngày
3443
1 ngày
3553
1 ngày
3993
1 ngày
4994
1 ngày
5665
1 ngày
5775
1 ngày
5885
1 ngày

Cặp lộn cùng gan nhiều nhất:

Giải đặc biệt lâu chưa ra:

84465 ngày 25464 ngày 01430 ngày 90352 ngày 74335 ngày
07274 ngày 00262 ngày 12258 ngày 82239 ngày 38229 ngày
13219 ngày 16217 ngày 35213 ngày 27202 ngày 89185 ngày
03183 ngày 92182 ngày 64181 ngày 45167 ngày 26162 ngày

Thống kê giải đặc biệt theo tổng & chạm:

Chuyên mục bình chọn Xổ số là sân chơi lành mạnh cho các thành viên tham gia nhằm mục đích tìm kiếm và tỏa sáng những tài năng trong lĩnh vực vui chơi giải trí có thưởng. Hàng ngày bạn có thể vào đây để bình chọn cặp số mà bạn yêu thích và xem những cặp lô chơi nhiều nhất trong ngày

Sau khi đăng ký thành công, các bạn đăng nhập chuyên mục Cao thủ chốt số miền Bắc để nhập các bộ số mình đề cử.

Ngay dưới box vote số hàng ngày chính là bảng danh sách các cao thủ chốt số theo ngày, tuần, tháng và năm.

Trong mỗi bảng sẽ hiển thị 10 tài khoản người chơi có số điểm chốt số theo thứ tự từ cao nhất đến thấp nhất. Trong đó các bạn sẽ xem được thông tin số lần trúng liên tiếp của các bộ ngô (lô) và chè (đề) của người chơi trong ngày hoặc trong tuần, tháng hay năm.

Để xem chi tiết các bộ ngô, chè đã trúng là gì, bạn kích chuột vào tên tài khoản đó. Ngay bên dưới bảng xếp hạng, chúng tôi đã có hướng dẫn chi tiết về cách tính điểm khi thành viên tham gia chốt số.

Các câu hỏi thường gặp

Ngô chè xổ số là gì ?
Có nhiều bạn thắc mắc tại sao lại website lại tên là ngô chè và ngô chè ở đây có nghĩa là gì. Thực chất nó chỉ là từ nói lái đi của từ lô đề xổ số, vì lô đề là từ khóa phạm pháp nên chúng tôi đặt cho nó 1 cách gọi khác đó là ngô chè
 xổ số.

Trang ngô chè xổ số có những chức năng gì ?

Hiện tại tôi nghĩ bạn đang ở trang chốt số. Một trong số những mục có lượng tương tác cao nhất của trang, ngoài ra trên trang của chúng tôi còn có những chức năng khác như: cung cấp kết quả xổ số 3 miền, giải mã giấc mơ xổ số, thống kê cũng như dự đoán những con số may mắn trong ngày.
Làm thế nào có thể chốt số trên trang ngô chè ?
Bạn muốn tham gia tính năng chốt số tích điểm vui của trang. Bạn cần có 1 tài khoản Gmail của Google. Sau đó bạn truy cập vào trang chọn nức năng chốt số rồi làm theo hướng dẫn ban đầu. Bạn đăng nhập vào và sau đó hệ thống hiển thị box vote số, bạn nhập những con số bạn chốt vào đó. Sau 18h30 hàng ngày hệ thống sẽ thống kê và tính điểm xếp hạng cho bạn, nếu may mắn bạn sẽ đứng TOP các cao thủ chốt số của trang.

hrimitsoLutions asahibeersettLement acappeLLaphotography jerrysbreakaway dtvidros contingencyofthenow photosbysaLLyjeanne bentonforsenate LindastarhairsaLon gcgraywriter softsourcebd ivanhoe-waterford vattuxaydunghL kibristupbebekLab vipescortbayantr designdesobranceLha caLendario-personaLizado jenniferbravo wyamo yukaimachinery grahaphala.com synapticspace niggasnomore eletrosan fivestarcasket Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất